Ny besætningsrapport

Ny besætningsrapport (Kvartalsrapport)

Igennem de seneste 18 måneder har Dyrlæger & Ko i tæt samarbejde med DJF Foulum/Aarhus Universitet udviklet et nyt værktøj til dannelse af besætningsrapporter. Et fagligt stærkt værktøj, der er baseret på nyeste viden indenfor kvægbrug og på de praktiske erfaringer, vi har fra vores daglige gang i over 1.300 danske malkekvægsbesætninger.

Basis for en god besætningsrapport er pålidelige fakta og data fra besætningen – fakta og data der måles og registreres ved hvert dyrlægebesøg i besætningen, som eksempelvis kliniske registreringer, behandlinger m.v. Så når dyrlægen går op i at gøre dette arbejde ordentligt hver eneste uge, er det fordi et godt datafundament er afgørende for at kunne rådgive på et troværdigt grundlag.
Data fra disse enkeltdyrsundersøgelser danner sammen med en række øvrige data (tankmælksdata, slagtedata m.v.) basis for analyser af besætningens produktivitet og sundhed – i det, der er Dyrlæger & Ko’s nye besætningsrapport.

Den nye besætningsrapport er det mest omfattende og grundige værktøj, der findes til at analysere besætningsdata og udvikle prognoser. I besætningsrapporten findes der i alt 60 sider analyser, som dyrlægen anvender til at lave en problemorienteret rapport for den konkrete besætning.

Hold da op – tænker man så, skal jeg trækkes igennem 60 sider rapport… men nej, de 60 sider er kun for dyrlægen. For besætningsejeren vil en besætningsrapport normalt omfatte ca. 8-12 sider, som er et sammendrag af de væsentligste forhold i den konkrete besætning – vi kalder det vores Basisrapport. Men for at kunne lave en problemorienteret rapport for en konkret besætning, er dyrlægen nødt til at starte med hele billedet – de 60 sider – for at kunne finde problemerne og finde løsningerne til dem.

Også de mere komplekse forhold i besætningen kan håndteres i besætningsrapporten. Hver rapport indeholder nemlig også en Veterinær Produktions Analyse (også kendt som VPA). I analysen undersøges en lang række komplekse sammenhænge (kaldet multivariable sammenhænge) i den konkrete besætning, som eksempelvis hvilke faktorer der kan øge topydelsen og hvilke faktorer, der har størst indflydelse på sygdomme.

Så den nye besætningsrapport er ikke kun det mest omfattende og grundige værktøj der findes, men også det mest avancerede – så tøv ikke med at tage fat i en af dyrlægerne, for at aftale en præsentation med udgangspunkt i din besætning.