Laboratoriediagnostik

På vores eget laboratorie, har vi mulighed for at udføre diverse kvægspecifik laboratoriediagnostik:

MÆLK

Mælkeprøve udtaget fra enkeltdyr (en eller flere kirtler)
- Bakteriologisk undersøgelse (identifikation af mastitisbakterier)
- Penicillin resistens

Bruges ved akutte yverbetændelser, celletalskøer, køer der står for at skulle goldes med antibiotika.

Mælkeprøve udtaget fra eks. mælketaxa/-skål:
- Kimtalsmåling
- Bakteriologisk undersøgelse

Bruges til at vurdere graden af forurening af den mælk, der udfodres til kalve.

RESISTENS

Resistensundersøgelse anvendes til at se virkningen af de forskellige antibiotika.

FÆCES:

Køer/ungdyr:

- Undersøgelse for diverse græsmarksparasitter:
Løbe-/tarmorm
Coccidier
Lungeorm
Leverikter

Kalve:

- Undersøgelse for diverse årsager til diarré:
E-coli (K99)
Rotavirus
Coronavirus
Cryptosporidier
Coccidiose

BLOD:

Køer:

- Bestemmelse af biokemiske stoffer i blodet::
Calcium
Forfat
Magnesium
Muskelværdi (Ck)


Bruges til at undersøge blodbilledet hos fx en ko med mælkefeber

Kalve:

Undersøgelse af mængden af antistoffer fra råmælk i blodet

  • Derudover kan vi udtage og indsende mange forskellige slags laboratorieprøver (mælk, fæces, blod) til diverse eksterne laboratorier.
  • Få en snak med os om behov, muligheder og priser.