Kalve og ungdyr

Kalve og ungdyr, der har haft en sund opvækst og god tilvækst, har bedre mulighed for at blive til gode produktionsdyr, når de er udvoksede! Det er dem, der er grundlaget for besætningen og dennes produktion og dermed økonomi fremover.

Det første kriterie er at kælvningen forløber godt, og at kalven kommer til verden i en ren og tør kælvningsboks.

Kalven skal dernæst forsynes med 4 L råmælk inden for de første 6 levetimer. Råmælken skal være af en ordentlig kvalitet og indeholde nok antistoffer (antistofniveauet kan testes med colostrometer). Via råmælken bliver kalven forsynet med antistoffer, mod de agens, koen har haft antistoffer i mod. Hvis koen er smittet med paratuberkulose kan kalven også smittes med dette via råmælken.

Håndteringen af råmælk varierer meget fra besætning til besætning. Nogle steder dier kalven selv hos koen uden ekstra opfølgning. Andre malker ud, og giver mælken direkte til kalven, mens andre igen har en råmælksbank, hvor råmælk bliver malket ud, testet med colostrometer og frosset ned. Når en kalv er født, bliver mælken tøet /varmet op i vandbad og givet til kalven.

Antistofmængden, der optages, afhænger ikke kun af antistofniveauet i mælken, men er også afhængig af kalvens mulighed for at optage antistofferne. Jo hurtigere efter fødslen, råmælken tildeles, jo bedre er kalvens optagelse. Allerede 6 timer efter fødslen er kalvens optagelse af antistoffer faldet med 50 %! Ved rigeligt antistofniveau har kalven mindre risiko for at blive syg, og den vil få en bedre tilvækst og dermed have bedre mulighed for at blive en god malkeko.

Efter antistoftildeling er optimal fodring og hygiejne de væsentligste faktorer for kalvenes sundhed. Kalvens nærmiljø (bokse, mælkeskåle, fodertrug m.m.) skal være rene. Bokse og hytter bør optimalt muges, vaskes og desinficeres efter hver kalv/hvert hold, og der bør anvendes rigelige mængder strøelse.

Kalvene skal forsynes med tilstrækkelig sødmælk eller mælkeerstatning.

Ved udfodring skal mælken have en temperatur på maks. 38-40 °C. Fra de er 14 dage gamle, skal de desuden have adgang til frisk vand, kalvefoder samt tilbydes hø/andet grovfoder. Kalvene skal til enhver tid have kontakt til andre kalve, og fra de er 8 uger skal de gå i hold med jævnaldrende kalve.

Når kalven er 6 måneder, og frem til den skal kælve ved ca. 24 måneders alderen, er dens vigtigste opgave at vokse tilstrækkeligt, undgå sygdom og blive drægtig.

Fodringen skal tilpasses til deres alder og udviklingstrin, og bør derfor justeres flere gange undervejs i deres opvækst. Både for lille og for stor tilvækst kan have negativ indflydelse på det videre forløb.

Når kvien løbes skal den have en fornuftig størrelse for den pågældende race. For SDM anbefales 127 cm i skulderhøjde og minimum 350 kg.

Inden kvien kælver, skal den optrappes i foderstyrke, for at være klar til at omsætte den mængde foder en malkeko skal have for at producere mælk.

Netdyredoktors nyhedsbrev Vi er en del af VetFamily, som står bag Netdyredoktor. Få nyheder om kæledyrs sundhed, symptomer og behandling.

Du modtager faglig information, tips og tricks og gode tilbud 2-4 gange om måneden. Nye abonnenter får en rabatkode på 10% til webshoppen.