SimHerd

Vores dyrlæger er uddannet i brugen af SimHerd. Derfor kan værktøjet indgå som et element i rådgivning til den enkelte landmand.

SimHerd er en computermodel, der simulerer en malkekvægsbesætning.

Ud fra besætningens egne forudsætninger og aktuelle forhold fremskriver modellen dyrenes produktion og landmandens management. SimHerd kan beregne virkningen på dækningsbidraget af de tiltag, som eks. dyrlæge og landmand diskuterer i forbindelse med rådgivningsbesøgene eller gennemgang af kvartalsrapporten, og dermed være en hjælp til at træffe de rigtige beslutninger.

Det kan eks. være tiltag som:
- at gennemføre en handlingsplan mod klovproblemer eller yverbetændelse
- at halvere dødeligheden hos kalve
- at øge insemineringsprocenten
- at bruge kønssorteret sæd på kvierne og kødkvægssæd på køerne

SimHerd har to vigtige egenskaber, som gør beregninger mere realistiske. SimHerd er:

- Dynamisk:
Modellen fremskriver de enkelte dyr uge for uge. Der fremskrives koens daglige mælkeydelse, celletal, vægtændring, foderoptagelse, reproduktionsstatus og sygdomsforekomst. Modellens output viser udviklingen over tid for besætningens sammensætning, produktion (mælk, kød og opdræt), forbrug (foder, insemineringer, sygdomsbehandlinger, mv.), og dækningsbidraget.

- Mekanistisk:
SimHerd fremskriver hver ko, kvie og kalv, som aktuelt befinder sig i stalden. Køb og salg af kælvekvier og udsætning af slagtekøer sker under hensyntagen til den aktuelle besætningssammensætning og den ydelsesmæssige rangering af køerne.

Herved bliver modellen i stand til at efterligne landmanden, som også inddrager hele besætningen, når han træffer beslutninger for den enkelte ko.

simherd

Simple beregninger har typisk ikke en realistisk vægtning af de positive og de negative virkninger, der er ved ethvert tiltag.

Eksempelvis overvurderes typisk tabet forårsaget af sygdomme, når der regnes med, at koen både dør og mister 500 kg mælk pga. sygdommen. Bag brugerfladen holder SimHerd styr på de komplekse sammenhænge på et videnskabeligt grundlag, så landmanden får et mere præcist og realistisk grundlag til at træffe beslutninger.

Et andet interessant element i modellen er, at den kan anvendes til at beregne sensitivitet. Banken vil typisk spørge: ”Hvad nu hvis mælkeprisen falder, og foderprisen stiger”? Der kan SimHerd bruges til at beregne en konsekvensanalyse på kombinationen af eksempelvis lav mælkepris og høj foderpris for at vise økonomien ved konjunktursvingninger.

Såfremt du har spørgsmål vedr. mulighederne for at anvende SimHerd i din besætning, er du velkommen til at kontakte en af vores dyrlæger.

Du kan læse mere om SimHerd på: www.simherd.com