Ultralydsscanning

Ultralydsscanning af køer - et sikkert hjælpemiddel ved reproduktionskontrol.

Undersøgelser i forbindelse med reproduktionskontrol ved kvæg har hidtil været udført ved håndprøve – hånden med handsken i koens endetarm, hvorved bør og æggestokke undersøges med fingrene! Men der er bedre alternativer: Ultralydsscanning af bør og æggestokke. På denne måde får vi populært sagt ”øjne på fingrene!”

Specielt ultralydsscanning af æggestokkene kan give en langt mere sikker undersøgelse af koens reproduktionsstatus, især hos de ”åbne køer” (køer, der endnu ikke er inseminerede og erklæret drægtige efter sidste kælvning).

Derved bliver en eventuel behandling ligeledes mere præcis og effektiv, og giver dermed et bedre reproduktionsresultat.

Undersøgelse af æggestokke

De fleste besætninger i Danmark har en eller anden form for strategi for reproduktionsundersøgelse. For at denne kan blive så præcis som mulig, kan almindelig håndprøve gøres mere præcis, specielt ved ultralydsscanning af æggestokkene.

Undersøgelser foretaget både i Danmark og udlandet viser, at selv erfarne dyrlæger og inseminører kun har en sikkerhed på 70-75 % ved finger-undersøgelse af æggestokke for skelne mellem ”gule legemer” og ”æg follikler”. Sikkerheden på denne undersøgelse kan øges til mindst 95 %, ved brug af ultralydsscanner! Specielt gule legemer med væske i, hvilket er helt normalt, kan let forveksles med æg.

Drægtighedsundersøgelser
For en almindelig trænet person, vil drægtighedsundersøgelse med ultralydsscanner foregå lige så hurtigt, som ved traditionel håndprøve. Hvor det ved undersøgelse med hånden i tidlige stadier af drægtigheden kan være svært at skelne mellem en drægtig bør og en evt. børbetændelse, er det meget hurtigt og præcist at se forskel med ultralydsscanning. Ligeledes kan fosterets levedygtighed, og eventuelle tvillingedrægtigheder erkendes.

Hvad kan ultralydsscanning bruges til i praksis, som almindelig håndprøve ikke kan?

  • Nøjagtig bestemmelse af fosteralder op til 90 dage (krops- og overstørrelse).
  • Erkendelse af tvillingedrægtigheder
  • Levedygtighed af fostre (fosterpuls og udseende af fosterhinder)
  • Kønsbestemmelse af fostre (60-90 dage drægtige)

Brug af ultralydsscanner er blevet obligatorisk for alle dyrlæger ved Ribeegnens Dyrlæger, og vi holder løbende kursuseftermiddage, hvor vi samles flere dyrlæger og gennemgår scanningsfund, for at blive mere erfarne i brugen af vores scannere.

Det er indført for at forbedre reproduktionsarbejdet i vore besætninger – forbedret reproduktion giver forbedret produktionsresultat og kan aflæses på bundlinjen!.