Lungeorm

Lungeorme overvintrer også på markerne under danske forhold (se livscyklus nedenfor).

Smitten til de unge dyr er begrænset de første måneder af afgræsningen og udbrud af lungeormsyge ses derfor oftest fra juni og frem - meget afhængig af vejret. I tørre somre kommer problemerne først, når regnen sætter ind. Immuniteten er kortvarig og kan tabes fra den ene sæson til den næste. Både køer og kvier kan smittes.

I perioder med øget belægning i folden vil der pga. reduceret græsvækst være større risiko for smitte med lungeorm, da dyrene græsser tættere på gødningsklatterne. Udbrud af lungeorm kan være meget voldsom. Det er især i sensommeren, der skal holde ekstra øje med kvierne. Lyt efter hoste eller stakåndethed, når dyrene drives rundt i folden. Franske studier har dog vist, at lungeorm, takket være raske smittebærere, kan optræde kronisk i besætningen og smitte marken flere gange i løbet af sommeren. Man skal derfor hele sommeren være opmærksom på ovennævnte symptomer.

Hvis dyrene hoster og virker stakåndede, bør dyrlægen kontaktes, og der kan evt. udtages gødningsprøver for at stille diagnosen. Køer smittet med lungeorm udskiller først larver 8 til 25 dage efter smitten er optaget, og ofte er udskillelsen meget begrænset.

De kliniske tegn med hoste, også bare hos enkelte køer eller kvier, er derfor vigtige tegn på smitte.