Leverikter

Leverikter smitter til køer og ungdyr på marker, hvor ”den lille pytsnegl” kan fungere som mellemvært.

Dyrene optager ikten fra det vanddækkede græs. Ikterne smitter dyrene fra maj/juni til november. De kliniske symptomer på leverikter er lidt uspecifikke (nedsat tilvækst eller ydelse og afmagring pga. blodtab), men husk at læse bemærkninger fra slagteriet (se nedenfor).

En enkelt bemærkning om leverikter er uden betydning, men hvis der er en række dyr med denne bemærkning, og hvis de samtidig slagter dårligt, er der grund til at være på vagt. Også gødningsprøver kan bruges til at påvise smitten i besætningen.

Forebyggelsesmæssigt er det vigtigt at undgå, at kvierne har adgang til vandhuller og i stedet vandes med pumpe. Leverikter er i visse stadier ikke særlig påvirkelige af behandling. Den mest effektive behandlingsperiode er december til april, men nye præparater på markedet har åbnet mulighed for behandling udover denne periode.

Sygdomstilfælde kan koste op imod 1.200 kr. pr. dyr i tabt ydelse og mistet tilvækst.