Klaus Snede Pedersen

Fagdyrlæge i kvægsygdomme
Email: ksp@ribedyreklinik.dk

Medejer af Ribeegnens Dyrlæger

Særlige fagområder

Salmonella, slagtekalve, ventilation, staldindretning/bygninger og får.