Tandrens

Ligesom mennesker danner dyr også plak på tænderne, som er en blanding af spyt, bakterier, affaldsprodukter fra bakterier, cellerester fra mad etc.

Hvis plakken ikke bliver fjernet, forkalker den og kaldes for tandsten. Ved tilstedeværelsen af tandsten er der risiko for, at bakterierne får endnu bedre mulighed for at sætte sig fast og opformere sig. På sigt fører dette til en infektion i tandkødet, hvor tandens fæste i kæben (periodontium) er under risiko for at blive ødelagt. Derved opstå lommer omkring tanden (parodontose).

Yderligere er der i svære infektionstilstande risiko for, at bakterier spredes til blodbanen og inficerer hjerte, nyrer etc.

Ved en tandrensning af hundens/kattens tænder bliver tandstenene fjernet ved hjælp af en ultralydsrenser. Alle tænder bliver tjekket for lommedannelse og andre lidelser, og i tilfælde af lommer bliver disse også renset i dybden. Til sidst bliver tænderne poleret for at udsætte dannelse af ny plak. I visse tilfælde er tandlidelserne blevet så omfattende, at det er nødvendigt at trække de afficerede (dårlige) tænder ud. Hvor mange tænder, det er nødvendigt at fjerne, kan først endeligt vurderes under selve tandbehandlingen.

Både tandrensning og eventuelle tandudtræk foregår i fuld narkose.

Hos ældre og/eller svækkede patienter kan det anbefales at få foretaget en blodprøve, før hunden/katten lægges i narkose, hvormed eventuelle nedsatte organfunktioner (f.eks. nyrer, lever) kan opdages, og der dermed kan tages specielle hensyn under bedøvelsen.

Patienten sendes hjem samme dag og afhængigt af, hvor omfattende problemerne/indgrebet har været, kan der gives medicin med hjem.

Hunden/katten vil være meget træt resten af dagen, og kan være lidt øm i munden. Det kan derfor være en fordel at give vådfoder eller blødt foder de første dage.

Hvis der endnu ikke er dannet tandsten, er det muligt at fjerne plak ved daglig tandbørstning, (se under forebyggelse), men er tandsten først til stede, vil en antibiotika-behandling end ikke kunne fjerne infektionen i tandkødet, før årsagen (tandstenen) er fjernet ved ultralydsrensning.


[Slem parodontose med tab af knoglevæv]


[Ultralydsrensning af tænderne]