Synssansen

Synssansen er en af de vigtigste sanser hos dyr.

Synssansen er en af de vigtigste sanser hos dyr. Når øjet opfanger lys fra en genstand, opfanges lyset af særlige celler i øjets bagerste hinde (retina). Disse sender besked til hjernen, der analyserer signalerne og danner et billede.

Artsvariationen blandt pattedyrenes øjne er stor, hvilket gør dem i stand til at udnytte netop deres niche. Hos rovdyr som hunden og katten er øjnene placeret foran i hovedet. Deres synsfelt er minimalt, men hvor de to øjnes synsfelt overlapper hinanden, kan hunden og katten erkende objekter tredimensionelt. Der opnås her dybde i billedet, og billedet bliver mere skarpt. Altså en snedig indretning for et jagende dyr, der ønsker at stille skarpt på sit byttedyr.

I modsatte grøft har vi kaninen, der har placeret øjnene på siden af hovedet. Kaninen er en planteæder, der skal være på jagt over for eventuelle fjender. Øjnenes placering gør det muligt at se angribende dyr inden for et meget større synsfelt.

Et ofte stillet spørgsmål er, om vore kæledyr kan se farver. I øjets bagerste hinde (retina) sidder to typer af specialiserede celler (stav- og tapceller), der opfanger impulser af lys og farver. Stavcellerne opfatter bevægelse, mens tapcellerne registrerer forskellige farver og er vigtig for synet ved dagslys.

Hunden og katten har henholdsvis to og tre typer tapceller, mens mennesket har tre typer tapceller. I det hele taget er typer og antal af tapceller færre blandt dyrene sammenlignet med mennesket.

Hunden og katten opfatter bedst den gule og blå farve, mens de ikke kan skelne den røde og grønne farve fra hinanden.

Det vi mennesker opfatter som grønt, opfattes af hunden og katten som hvidt eller som en grålig skygge mens, den røde farve er mørk for hunden og katten.

Selvom katten og mennesket begge har tre typer tapceller, mener man at katten opfatter omverdenen i mere pastelagtige farver.