Laboratorium

Ribeegnens Dyrlæger har investeret i fuldt laboratorieudstyr.

Derfor kan vi nu få resultatet af en blodprøve stort set med det samme. Det betyder bl.a., at dyret kan blive behandlet mere målrettet fra start af, og at dyrlægen har bedre mulighed for at følge udviklingen med kontrolblodprøver af f.eks. kritisk syge dyr, eller dyr med et længerevarende kronisk problem.

Udover blodprofiler tilbyder vi naturligvis også undersøgelse af afføringsprøver for forskellige parasitter, og vi har mulighed for ved såkaldte SNAP-tests at teste for flere forskellige infektiøse sygdomme, bl.a. borrelia, parvovirus, katte-AIDS, leukæmivirus hos kat, giardia og flere typer blodparasitter.

Et andet vigtigt laboratorieredskab er vores mikroskop, som vi dagligt bruger til at undersøge f. eks. øresvabre for svamp eller bakterier, hudskrab for undersøgelse for bl.a. skab og hårsækmider og finnålsbiopsier fra knuder i huden.

Laboratorieundersøgelser er vigtige diagnostiske redskaber til at give dit dyr den bedste og mest målrettede behandling.